Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Wydawnictwo – Ekonomika

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” jest czasopismem indeksowanym w IC Journal Master List. Znajduje się także w międzynarodowej bazie danych CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities EBSCO.

Każdy numer „Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa” zawiera interesujące publikacje podzielone na bloki tematyczne do których należą m in.:

  • Teoria zarządzania przedsiębiorstwem
  • Otoczenie przedsiębiorstw
  • Praktyka działania przedsiębiorstw
  • Polska w Unii Europejskiej.

Czytelnik może również zapoznać się z artykułami anglojęzycznymi, recenzjami książek z dziedziny ekonomii oraz działem Kronika Naukowa, które zamieszczane są okresowo w wybranych numerach czasopisma.

W ofercie wydawniczej Instytutu „ORGMASZ” posiadamy także numery archiwalne „Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa”.