Audyt finansowy

 

Cel badania audytu finansowego okre┼Ťla art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci. Jest nim wyra┼╝enie przez bieg┼éego rewidenta pisemnej opinii (wraz z raportem uzupe┼éniaj─ůcym opini─Ö) o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityk─ů) rachunkowo┼Ťci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj─Ö maj─ůtkow─ů i finansow─ů, jak te┼╝ wynik finansowy badanej jednostki.Bieg┼éy rewident ma zatem stwierdzi─ç, czy sprawozdanie, jako ca┼éo┼Ť─ç i stanowi─ůce podstaw─Ö jego sporz─ůdzenia ksi─Ögi rachunkowe s─ů wolne od uchybie┼ä, polegaj─ůcych na pomini─Öciu lub zniekszta┼éceniu informacji wa┼╝nych (istotnych) dla czytelnika, i czy mo┼╝na uzna─ç za wiarygodne (rzetelne, zgodne z wymagaj─ůcymi zastosowania zasadami (polityk─ů) rachunkowo┼Ťci) i jasne informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

Badanie prowadzimy zgodnie z Krajowymi i Mi─Ödzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu autorskich metod opracowanych przez naszych ekspertów.

W ka┼╝dym przypadku dostosowujemy strategi─Ö badania do specyfiki dzia┼éalno┼Ťci klienta. Jednym z pierwszych etapów naszych prac jest poznanie dzia┼éalno┼Ťci badanej spó┼éki, jej organizacji, wyników, sytuacji finansowej oraz otoczenia gospodarczego i prawnego, a tak┼╝e systemu rachunkowo┼Ťci i kontroli wewn─Ötrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy i analizujemy czynniki ryzyka i planujemy badanie.

Zapewniamy pe┼éen przep┼éyw informacji mi─Ödzy klientem a naszym zespo┼éem, co skutkuje wzrostem efektywno┼Ťci badania i gwarantuje terminowe zako┼äczenie prac.

Wraz z opini─ů i raportem bieg┼éego kierujemy do zarz─ůdu lub rady nadzorczej spó┼éki list prezentuj─ůcy wa┼╝ne, lecz nie wymagaj─ůce uj─Öcia w opinii lub raporcie kwestie, mog─ůce mie─ç wp┼éyw na funkcjonowanie spó┼éki, a w szczególno┼Ťci na organizacj─Ö kontroli wewn─Ötrznej.

W ramach badania sprawozdania finansowego  sprawdzamy m.in. prawid┼éowo┼Ťci dzia┼éania systemu ksi─Ögowo┼Ťci i powi─ůzanego z nim systemu kontroli wewn─Ötrznej.

Analizujemy  w jakim stopniu ma zastosowanie w ewidencji operacji gospodarczych rachunkowo┼Ť─ç kreatywna. Rachunkowo┼Ť─ç kreatywna daje twórcom sprawozda┼ä finansowych pewien zakres wolno┼Ťci, który wynika z braku odpowiednich wzorców, standardów, regu┼é czy procedur stanowi─ůcych podstaw─Ö podejmowania decyzji w ramach czterech g┼éównych etapów procesów tworzenia informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych: uznawania, wyceny, ujmowania i prezentacji. Mo┼╝e by─ç ona zatem wykorzystana zgodnie z prawem, czyli d─ů┼╝eniem do tworzenia w sprawozdaniu finansowym rzetelnego obrazu potencja┼éu oraz dokona┼ä jednostki gospodarczej lub niezgodnie z prawem, czyli do celowego wprowadzenia w b┼é─ůd u┼╝ytkowników sprawozdania finansowego. St─ůd naszym celem  jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii bieg┼éego rewidenta potwierdzaj─ůcej rzetelno┼Ť─ç i jasno┼Ť─ç danych finansowych firmy. Prze┼éo┼╝eniem bezpo┼Ťrednim ┼Ťwiadczonej us┼éugi jest zmniejszenie ryzyka decyzji podejmowanych przez odbiorc─Ö sprawozdania finansowego.

 

W RAMACH AUDYTU FINANSOWEGO OFERUJEMY:

 

  1. Badanie sprawozda┼ä finansowych sporz─ůdzonych wed┼éug przepisów polskich, MSSF, US GAAP, standardów przyj─Ötych w poszczególnych krajach Europy, w tym równie┼╝ dla celów konsolidacji grupy.
  2. Przekszta┼écenie sprawozda┼ä finansowych sporz─ůdzonych wed┼éug przepisów polskich na inne standardy np. MSSF, US GAAP itd.

Doradztwo w zakresie ujęcia nietypowych, trudnych transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach finansowych jednostek.

 

Dane kontaktowe:

Instytut Organizacji i Zarz─ůdzania w Przemy┼Ťle "ORGMASZ"

ul. ┼╗elazna 87, 00-879 Warszawa, pokój 203 - II pi─Ötro

tel.: (22) 624 92 65

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce obs┼éugi JavaScript.